Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-568-752-6
Σελίδες
XVI + 186
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 22.0

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας, 2018


Σκοπός της µελέτης είναι να εντοπίσει τα αποτυπώµατα του θρησκευτικού φαινοµένου στις Πράξεις, τις Αποφάσεις, τα Πορίσµατα και τα λοιπά έγγραφα δύο Ανεξάρτητων Αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη, σε συνδυασµό µε τη σχετική θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία. Έτσι, στο πλαίσιο της διαπάλης των συνταγµατικών διατάξεων, εξετάζονται η θρησκευτική ελευθερία κατά της ελευθερίας της Τέχνης, η προστασία του περιβάλλοντος κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και η ελευθερία της πληροφόρησης κατά του δικαιώµατος στην προσωπικότητα, στην προστασία του ιδιωτικού βίου και στον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό.
Εκτενής αναφορά γίνεται στα «ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας», στα οποία περιλαµβάνονται το καθεστώς αδειοδότησης που ισχύει για τους ευκτήριους οίκους, οι αντιρρησίες συνείδησης, η νοµική οργάνωση των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων, ο θρησκευτικός αυτοπροσδιορισµός, η τυποποίηση του προσηλυτισµού, εκφάνσεις της φορολογικής ισότητας, οι κατά καιρούς παρερµηνείες γύρω από το καθεστώς διοικήσεως των κοιµητηρίων και τη διαδικασία της ταφής, καθώς και η αποτέφρωση.
Ειδική ενότητα ασχολείται µε τη θέση της θρησκείας στη δηµόσια διοίκηση και ειδικότερα µε τη νοµιµότητα ή µη της αναγραφής του θρησκεύµατος σε δηµόσια έγγραφα, τέλος δε αποτυπώνονται οι διάφορες πλευρές µε τις οποίες το θρησκευτικό φαινόµενο εµφανίζεται στον χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online