Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πολιτική Δικονομία, 4η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-467-4
Σελίδες
XXXIII + 1048
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 95.0

Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 4η έκδ., 2022


Το παρόν έργο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια ενός εγχειριδίου, αποτελεί ένα απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ και το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια του ΚΠολΔ. Ειδικότερα, αναλύεται εκτενώς ο οργανισμός δικαστηρίων με έμφαση στην οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη θέση των δικαστικών λειτουργών, η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, τα υποκείμενα και το αντικείμενο της δίκης, οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, οι διαδικαστικές πράξεις, η άσκηση και εκδίκαση της αγωγής, η άμυνα του εναγομένου και η εξέλιξη της δίκης, η δικαστική απόφαση και το δεδικασμένο, η απόδειξη, οι διατάξεις για τις μικροδιαφορές, τα δικαστικά έξοδα και τη νομική βοήθεια.
Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη και κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι νέες διατάξεις του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021) που αφορούν κυρίως, αλλά όχι μόνον, τη δίκη της τακτικής διαδικασίας και ο πρόσφατος ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021) για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
‘Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν εμπλουτιστεί με την πρόσφατη νομολογία, ενώ παράλληλα στην ύλη της νέας έκδοσης εντάχθηκαν και αναλύθηκαν ζητήματα, που δεν είχαν αναφερθεί στις προηγούμενες εκδόσεις, και περιλήφθηκαν και άλλες θεματικές που δεν είχαν αναλυθεί εκτενώς σε δογματικό και νομολογιακό επίπεδο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online