Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, 2η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-304-2
Σελίδες
XXVIII + 514
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 55.0

Ν. Παρασκευόπουλος/Ε. Φυτράκης, Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, 2η έκδ., 2021


Ο Νέος Ποινικός Κώδικας (2019) επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σεξουαλικό ποινικό δίκαιο, με προσθήκες νέων εγκλημάτων και με μεταβολές άλλων. Το παρόν έργο αποτελεί τη μοναδική σύγχρονη, πλήρη και συστηματική ερμηνεία των άρθρων 336 - 353 του Νέου ΠΚ η οποία στηρίζεται σε μια εξαντλητική νομολογιακή και θεωρητική τεκμηρίωση. Προσφέρει έτσι στον εφαρμοστή (Δικαστή, Εισαγγελέα, Δικηγόρο) αλλά και τον θεωρητικό του δικαίου ένα χρήσιμο εργαλείο δουλειάς. Η δεύτερη έκδοση του έργου είναι πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη με τις τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία, τη νομολογία και την επιστήμη.
Στο σύντομο Γενικό Μέρος αναπτύσσονται θεμελιώδεις έννοιες, όπως η γενετήσια πράξη και χειρονομία ή τα προστατευόμενα έννομα αγαθά. Στο Ειδικό Μέρος ερμηνεύονται διεξοδικά οι ισχύουσες διατάξεις, με αφετηρία το ιστορικό, κοινωνικό, υπερνομοθετικό και συγκριτικό πλαίσιο διαμόρφωσής τους. Στη συνέχεια αναλύονται, ένα προς ένα, τα στοιχεία του εγκλήματος: η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση, οι τυχόν διακεκριμένες μορφές, τα ζητήματα απόπειρας και συμμετοχής, η προβλεπόμενη ποινική κύρωση, οι συνήθεις περιπτώσεις συρροής καθώς και, τέλος, οι ιδιαιτερότητες της ποινικής δίωξης. Η ερμηνεία αξιοποιεί δημιουργικά και ενίοτε κριτικά την ελληνική, εν πρώτοις, αλλά και την αλλοδαπή νομολογία και θεωρία, αποβλέποντας στην πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση του αναγνώστη και προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη νομολογία του Αρείου Πάγου με επιλεκτική παράθεση αποσπασμάτων κρίσιμων αποφάσεων.
Για την ενίσχυση της πρακτικής κατεύθυνσης του έργου έχουν περιληφθεί το κείμενο του εκάστοτε άρθρου, καθώς και επεξηγηματικοί πίνακες, ενώ κρίσιμοι όροι επισημαίνονται ειδικά, με έντονα γράμματα. Τέλος, πέρα από το συνοπτικό διάγραμμα και τον αναλυτικό πίνακα περιεχομένων το έργο συμπληρώνεται από κατάλογο ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και βοηθητικά ευρετήρια (λημμάτων και άρθρων του ΠΚ).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online