Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ. Αναθεωρημένη
ISBN
978-960-445-863-9
Σελίδες
ΧΧΙΙΙ + 528
Έτος
2012
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 54.0

Γ. Νικολόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2012


Αποκτήστε τώρα σε προσιτή τιμή ένα ευσύνοπτο και πλήρως ενημερωμένο έργο, που αντιμετωπίζει όλα τα θέματα της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.
Η δεύτερη έκδοση του «Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως» είναι πλήρως αναθεωρημένη, έχοντας λάβει υπ’ όψιν τις νομοθετικές μεταβολές και τη νομολογιακή παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας, που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση.
Στο έργο αναλύονται διεξοδικά το Γενικό και το Ειδικό Μέρος της εκτέλεσης. Στο Γενικό Μέρος περιλαμβάνεται η Εισαγωγή, οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως και οι προϋποθέσεις της «αξιώσεως επί αναγκαστική εκτελέσει». Στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στους εκτελεστούς τίτλους παρουσιάζεται η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι κατ’ ιδίαν ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Αναλύεται ακόμη εκτενώς η άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, βάσει και της νέας ρύθμισης του ν. 4055/2012. Στο Ειδικό Μέρος εκτίθενται τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με τη διεξαγωγή του αναγκαστικού πλειστηριασμού και τη σχετική προβληματική του. Στο ίδιο μέρους εξ άλλου αντιμετωπίζεται με πληρότητα και η διαδικασία της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου.
Καλύπτεται έτσι με σαφήνεια και πληρότητα όλη η ύλη του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε έναν ευσύνοπτο τόμο, που δίδει τη δυνατότητα στον νομικό της πράξης να αποκτήσει πλήρη εικόνα του δυσχερούς αυτού τμήματος του αστικού δικονομικού δικαίου και να το προσεγγίσει με ασφάλεια και σιγουριά.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online