Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η αστική ευθύνη του Κράτους

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-905-6
Σελίδες
XVI + 250
Έτος
2012
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

P. Jougleux, Η αστική ευθύνη του Κράτους, 2012


Το παρόν σύγγραμμα από τη μία πλευρά, μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης των αγγλικών, ελληνικών και γαλλικών θεσμών και, από την άλλη, μέσω μιας βαθιάς ανάλυσης της κυπριακής νομολογίας και νομοθεσίας, σκιαγραφεί το πορτρέτο του νομικού πλαισίου της ευθύνης του Κράτους σήμερα στην Κύπρο. Το βιβλίο εστιάζει σε δύο βασικές προβληματικές. Καταρχήν, στη διχοτόμηση μεταξύ της αναγνώρισης της ειδικότητας της ευθύνης του Κράτους, δηλαδή τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου ευθύνης δημοσίου δικαίου, και της εφαρμογής των κανόνων του δικαίου της αδικοπραξίας, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου, στην ευθύνη του Κράτους. Μία δεύτερη προβληματική, που προσπαθεί να επιλύσει η παρούσα μελέτη, αφορά στη σύγχρονη επιρροή του δικαίου των κοινοτικών και συνταγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο δίκαιο της αδικοπραξίας. Αποσκοπεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές και ερευνητές, οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σ’ αυτό το αντικείμενο, και για επαγγελματίες, οι οποίοι αναζητούν μία εύκολη και απλή πρόσβαση σε όλους τους κανόνες της ευθύνης του Κράτους στην Κύπρο, τους οποίους μπορούν να βρουν σ’ αυτό το σύγγραμμα ενοποιημένους και σχολιασμένους.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online