Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Θεμελιώδεις θεσμοί, αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-540-4
Σελίδες
XXXII + 710
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Ι. Μάρκου, Θεμελιώδεις θεσμοί, αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ, 2022


Ο παρών τόμος περιλαμβάνει μια πλήρη παρουσίαση των θεσμών και των αρχών του Δικαίου της ΑΕ. Η ύλη παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη, εστιάζοντας και εμβαθύνοντας σε όλα τα ζητήματα που χρήζουν προσαρμογής στο νέο δίκαιο του ν. 4548/2018 για την «αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιριών». Παράλληλα, το έργο είναι ενημερωμένο με σύγχρονη βιβλιογραφία και νεότερη, πλούσια νομολογία.
Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο και γενικό μέρος περιέχει μια σύγχρονη θεώρηση όλων των κανόνων και των βασικών χαρακτηριστικών του Δικαίου της ΑΕ. Το δεύτερο και ειδικό μέρος αφορά σε θέματα εσωτερικής δομής της ΑΕ και το τρίτο μέρος με τίτλο «λειτουργικό» αφορά σε θέματα σύμμετρης λειτουργίας, εστιάζοντας σε κρίσιμα πρακτικά ζητήματα. Στην παρούσα έκδοση επιτυγχάνεται για σύγχρονη αλλά συνάμα κλασική θεώρηση του ισχύοντος δικαίου περί ΑΕ μέσα από μια εκτενή αλλά πρακτική ανάλυση όλων των ζητημάτων. Επιδιώκεται ειδικότερα η θεμελίωση της θεώρησης αυτής στις βασικές αρχές και τους θεσμούς του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου γενικότερα.
Στο παρόν πόνημα επιχειρείται η προσέγγιση των θεμελιωδών θεσμών του δικαίου της ΑΕ μέσα από μια εύληπτη και συστηματική διάρθρωση της ύλης που συμβάλει στην άμεση και πλήρη κατανόηση δυσνόητων και διαρκώς μεταβαλλόμενων ζητημάτων, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για τον φοιτητή και τον δικηγόρο της πράξης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online