Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πολιτική Δικονομία, 2η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-762-5
Σελίδες
ΧΙΧ+ 565
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 55.0

Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2η έκδ., 2018


Η πρώτη έκδοση του βιβλίου, τον Ιούνιο του 2016 εξαντλήθηκε. Ενάμιση έτος μετά και μετά τις εκτεταμένες νομοθετικές αλλαγές (ν. 4472/2017 και 4512/2018) η επανέκδοση κατέστη αναγκαία. Περαιτέρω, η παρούσα έκδοση προσεγγίζει τις εκτεταμένες μεταβολές του ν. 4335/2015, με την υποστήριξη της πλέον πρόσφατης νομολογίας. Αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων προχωρούν σήμερα σε αξιόλογες επιστημονικές αναλύσεις με σκοπό την επίλυση ερμηνευτικών ζητημάτων του ν. 4335/2015. Ο εποικοδομητικός διάλογος του βιβλίου μαζί τους φωτίζει κρίσιμα σημεία της νέας διαδικασίας και το καθιστά χρήσιμο εργαλείο για τους νομικούς τόσο της θεωρίας, όσο και της πράξης.
Το πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζει εκτενώς τη νέα Πολιτική Δικονομία, δίδοντας έμφαση στα ερμηνευτικά προβλήματα του ν. 4335/2015, καθώς και σε ζητήματα διαχρονικού δικαίου, τα οποία είναι εξίσου κρίσιμα. Στο πρώτο μέρος, το οποίο περιελάμβανε την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες, το δίκαιο αποδείξεως, τα ένδικα μέσα και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, προστέθηκε και το δίκαιο των ασφαλιστικών μέτρων, στο οποίο επίσης οι μεταρρυθμίσεις του ν. 4335/2015 είναι αξιοσημείωτες. Περαιτέρω, το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης επικαιροποιήθηκε και με το ν. 4512/2018, ώστε να είναι πλήρεις οι αναπτύξεις, οι αφορώσες στην ηλεκτρονική εκπλειστηρίαση κινητών και ακινήτων.
Στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου παρουσιάζονται και σχολιάζονται αποφάσεις που εκδόθηκαν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε κρίσιμα δικονομικά ζητήματα. Στην παρούσα έκδοση επιλέχθηκαν και σχολιάζονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις που εκδόθηκαν από την Ολομέλεια του Ακυρωτικού μέχρι τον Δεκέμβριο 2017. Ο σχολιασμός, εξάλλου, των προγενέστερων αποφάσεων εμπλουτίστηκε τόσο με τη σύγχρονη νομολογία, όσο και με πρόσφατες ειδικές μελέτες και άρθρα.
Στο τρίτο, τέλος, μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται δύο πλήρεις σειρές υποδειγμάτων δικογράφων της διαγνωστικής δίκης υπό το ν. 4335/2015, από την κατάθεση της αγωγής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και την άσκηση έφεσης. Αμφότερες αφορούν στην τακτική διαδικασία του πρώτου βαθμού, όπου εντοπίζονται οι πλέον σοβαρές διαδικαστικές αλλαγές. Η πρώτη σειρά εφαρμόζει τον κανόνα του άρθρου 237 §§ 1-5 ΚΠολΔ και καταλήγει στην έκδοση οριστικής απόφασης, χωρίς εξέταση μαρτύρων. Η δεύτερη σειρά εφαρμόζει την εξαίρεση του άρθρου 237 §§ 6-7 ΚΠολΔ και καταλήγει στην έκδοση διάταξης για επανάληψη της συζήτησης, ώστε να εξεταστούν μάρτυρες.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online