Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-461-2
Σελίδες
VII + 419
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 42.0

Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022


Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, να καταδείξει ενδεχόμενα περιθώρια βελτιώσεων αυτού και να αναδείξει τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στο σύγχρονο κράτος πρόνοιας. Το έργο δεν απευθύνεται μόνο σε νομικούς και θεωρητικούς μελετητές του αντικειμένου, αλλά αποτελεί απαραίτητο αντικείμενο μελέτης και για τους ίδιους του κοινωνικούς λειτουργούς με σκοπό να κατανοήσουν πλήρως τον κρίσιμο ρόλο και τη συμβολή τους.
Στόχος της μελέτης είναι να παρουσιαστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι γενικές και ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα επαγγελματικά καθήκοντα των κοινωνικών λειτουργών και εν συνεχεία να συνδεθούν οι υπάρχουσες δικαιικές ρυθμίσεις με τους τομείς δράσης των κοινωνικών λειτουργών και τις υπηρεσίες αυτών. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται με τρόπο συστηματικό και κατανοητό όλες οι κρίσιμες έννοιες και αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα που έχει η κοινωνική εργασία ως οδηγό λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και την κοινωνική λειτουργία του επαγγέλματος σε ένα κοινωνικό κράτος. Στο δεύτερο μέρος, κεντρική ιδέα συνιστά η συμβολή του κοινωνικού λειτουργού στην προστασία από τους κοινωνικούς κινδύνους, καθώς και στην προστασία των εννόμων αγαθών.
Σημαντική είναι η προσπάθεια του παρόντος να διατυπωθούν πρακτικά εφαρμόσιμοι τρόποι εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής αποστολής του κοινωνικού λειτουργού, η οποία εφάπτεται των κοινωνικών σκοπών του κράτους και της αποστολής του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online