Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο - νεότερες εξελίξεις

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-568-910-0
Σελίδες
142
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 16.0

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ), Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο - νεότερες εξελίξεις, 2018


Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ), στην προσπάθεια της να φέρει σε δημόσια συζήτηση ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή νομική κοινότητα, οργάνωσε στις 25 Οκτωβρίου 2017 ημερίδα με θέμα “Ο Διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πανεπιστημιακοί, Δικηγόροι και Δικαστικοί Λειτουργοί του ΣτΕ. Η ημερίδα αυτή, η οποία έλαβε χώρα στη φιλόξενη αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Αρσακείου Μεγάρου, αποτέλεσε συνέχεια της ημερίδας της 22 Απριλίου 2013 με θέμα ζητήματα που απασχόλησαν τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΣτΕ και αφορούσαν την ερμηνεία διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην πρώτη συνεδρίαση της ημερίδας αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την αρχή ne bis in idem, τους αλλοδαπούς και πρόσφυγες και την εκτέλεση των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΣτΕ. Στη δεύτερη συνεδρίαση οι σχετικές εισηγήσεις αφορούσαν την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, το 16ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και το διάλογο ΔΕΕ και ΕΔΔΑ. Στη συζήτηση που ακολούθησε σε εγκάρδιο κλίμα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν την άποψή τους επί των ζητημάτων που είχαν τεθεί και επιβεβαιώθηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των θεμάτων αυτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η προσδοκία να διευρυνθεί η επικοινωνία και να εντατικοποιηθεί ο διάλογος σε θέματα που άπτονται του δικαίου της ΕΣΔΑ.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της εν λόγω ημερίδας, οι οποίες έχουν εμπλουτισθεί με τη σχετική τεκμηρίωση.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online