Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 933 και 936 ΚΠολΔ, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
960-301-002-2
Σελίδες
120
Έτος
1991
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 7.5

Ε. Ποδηματά, Ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 933 και 936 ΚΠολΔ, 2η έκδ., 1991


Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει δύο μελέτες που παρουσιάσθηκαν ως εισηγήσεις, η μεν πρώτη (Κεφάλαιο πρώτο) στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων την 22.10.1988, η δε δεύτερη (Κεφάλαιο δεύτερο) σε εβδομαδιαία συνεδρίαση της ίδιας Ενώσεως την 24.4.1990. Οι εισηγήσεις αυτές εμφανίζονται εδώ διευρυμένες και εμπλουτισμένες με τα αναγκαία βιβλιογραφικά και νομολογιακά δεδομένα, ενώ οι αρχικές τους θέσεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες.
Και οι δύο μελέτες αντιμετωπίζουν ζητήματα από τις δίκες περί την εκτέλεση. Η πρώτη θέτει τα βασικά θέματα της νομικής φύσεως και της νομικής μεταχειρίσεως των λόγων ανακοπής του καθ’ ου (933 ΚΠολΔ) γενικά, ασχολείται δε ειδικότερα και με το πρόβλημα της καταχρήσεως δικαιώματος ως λόγου της ανακοπής αυτής· επιχειρείται πρώτα η θεμελίωση της απαγορεύσεως καταχρήσεως δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση και στην συνέχεια εξετάζονται οι δυνατές μορφές της καταχρηστικής συμπεριφοράς καθώς και οι συνέπειές της. Η δεύτερη μελέτη ερευνά μία παράλληλη εμφάνιση του προβλήματος της καταχρήσεως δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση στα πλαίσια της ανακοπής τρίτου (936 ΚΠολΔ)· εδώ εξετάζεται κυρίως η δυνατότητα θεμελιώσεως της ανακοπής στον ισχυρισμό του τρίτου ότι η ανακοπτόμενη πράξη εκτελέσεως (συνήθως κατάσχεση) συνιστά καταχρηστική έναντι του τρίτου άσκηση εκ μέρους του επισπεύδοντος του δικαιώματος κυριότητας του καθ’ ου στο κατασχεθέν.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online