Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συνδικαλιστικά στελέχη και καταγγελία

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-065-7
Σελίδες
Χ + 125
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 18.0

Κ. Μπακόπουλος, Συνδικαλιστικά στελέχη και καταγγελία, 2014


Τα συνδικαλιστικά στελέχη χαίρουν ιδιαίτερης νομοθετικής προστασίας από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους. Η μελέτη ερευνά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής της προστασίας αυτής. Περαιτέρω, η μελέτη εξετάζει τις εξαιρέσεις από την προστασία, δηλαδή τις περιπτώσεις στις οποίες η νομολογία αναγνωρίζει στον εργοδότη τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του συνδικαλιστικού στελέχους χωρίς να συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Οι εξαιρέσεις συστηματοποιούνται και εντάσσονται στην έννοια του σπουδαίου λόγου (ΑΚ 672), η οποία απηχεί τον συνταγματικά κατοχυρωμένο πυρήνα του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, που δεν επιδέχεται νομοθετικό περιορισμό. Η οπτική αυτή οδηγεί τον συγγραφέα να διατυπώσει ενδοιασμούς για τη συνταγματικότητα του συστήματος προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών και να προτείνει την αναθεώρησή του προς την κατεύθυνση μιας αυξημένης προστασίας που όμως επιτρέπει την καταγγελία για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο, είτε αυτός σχετίζεται με το πρόσωπο του εργαζομένου είτε με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online