Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ασφαλιστικά Μέτρα

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-568-269-9
Σελίδες
XLI + 825
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, τόμ. 1, 2015


Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η εκτενώς ευρετηριασμένη (ανά άρθρο επιμέρους λήμμα) νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων κατά τη διαρρεύσασα δεκαπενταεντία.

Προτάσσεται ιστορική αναδρομή του ΚΠολΔ και τινά περί προσωρινής δικαστικής προστασίας, διαχρονικώς (ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δυτική Ευρώπη), ακολουθεί δε εκτενής Εισαγωγή στην έννοια των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον ΚΠολΔ, με βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση των παραδοχών.

Τα συνοπτικά και τα αναλυτικά περιεχόμενα οι συντομογραφίες και τα ευρετήρια (Ειδικό και Γενικό Ενημερωτικών Σημειωμάτων), συμπληρώνουν το εισαγωγικό μέρος του πονήματος.

Ακολουθεί το κύριο μέρος του βιβλίου. Σε αυτό, προτάσσεται η βιβλιογραφία και νομολογία επί της έννοιας των ασφαλιστικών μέτρων καθώς και επί των υποθέσεων που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να είναι τοιαύτα μέτρα και ακολουθεί η παράθεση της βιβλιογραφίας και νομολογίας κατ’ άρθρο (682 έως και 735). Η νομολογία συχνότατα σχολιάζεται από τον συγγραφέα εκτενώς, παρατίθενται δε σε υποσημειώσεις άλλες αποφάσεις οι οποίες αποφαίνονται ομοίως προς το συγκεκριμένο λήμμα όπου υπάρχει διχογνωμία, επισημαίνεται με παράθεση της αντίθετης προς το λήμμα νομολογίας.

Το πόνημα τελειώνει με παράθεση της νομολογίας/βιβλιογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο των δημοσίων έργων (ν. 2522/1997, ν. 3886/2011) και των διεθνών συμβάσεων (Βρυξελών, Χάγης, ΕΣΔΑ), καθώς και μελετών του συγγραφέα σε ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online