Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το σύγχρονο "δικαίωμα επιφανείας"

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-214-4
Σελίδες
ΧΧΧΙΙ + 603
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 65.0

Χ. Κούσουλας, Το σύγχρονο "δικαίωμα επιφανείας", 2020


Ο σύγχρονος θεσμός της επιφανείας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή αφενός η αξιοποίηση του σύγχρονου αυτού θεσμού εμφανίζει εκρηκτική ανάπτυξη και αφετέρου αποτελεί νέα μορφή ενός παλιού θεσμού για τον οποίο απουσιάζει σύγχρονη εκτενής βιβλιογραφία και ερμηνεία του ν. 3986/2011.
Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της δομής του σύγχρονου δικαιώματος επιφανείας και των βασικών προβληματισμών οι οποίοι συνδέονται με τη σύσταση, το περιεχόμενο, το αντικείμενο, την άσκηση και τη «λήξη» του. Διότι, ιδίως ενόψει και του συνεχώς αυξανόμενου πρακτικού ενδιαφέροντος του δικαιώματος επιφανείας, επιβάλλεται να τεθούν τα θεμέλια και για τη δυνάμενη να προβλεφθεί μελλοντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής του και μελλοντική εκτεταμένη εφαρμογή του σε κάθε ιδιωτικό ακίνητο, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες όπου ισχύει ο αντίστοιχος θεσμός. Απομένει, έτσι, ευρύ πεδίο αναλύσεων επιμέρους θεμάτων του θεσμού της επιφανείας.
Η παρούσα μελέτη εκκινεί από τη συνήθη περίπτωση όπου ένα δικαίωμα επιφανείας συστήνεται επί ενός και μόνο ακινήτου το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε πρόσωπο διαφορετικό από τον «επιφανειούχο», δηλ. συστήνεται επί «αλλοτρίου» ακινήτου.
Άλλες δυνατές ιδιαίτερες μορφές του δικαιώματος επιφανείας αναλύονται στο 13ο Κεφάλαιο, ενώ ιδιαίτερες μορφές και προβλήματα αυτού επισημαίνονται και στα Κεφάλαια 14 και 15.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online