Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συλλογή Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-739-2
Σελίδες
ΧΙΙ + 879
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 44.0

Π. Νάσκου-Περράκη/Μ. Καλαϊτζής/Σ. Κατσούλης, Συλλογή Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2023


Ένας κώδικας χρήσιμος και απαραίτητος για υποψήφιους και εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικηγόρους, νομικούς εν γένει, καθηγητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και φοιτητές ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και οφείλει να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας όπως αυτές προκύπτουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Περιλαμβάνει τις παγκόσμιες συμβάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τις συναφθείσες συμβάσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, προεχούσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθώς και τις θεμελιώδεις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το παρόν έργο ανήκει στη σειρά "Δεσμεύσεις της Ελλάδας από Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" υπό την επιστημονική Διεύθυνση της αφ.Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών, Π.Νάσκου-Περράκη, που φιλοδοξεί να αναδείξει υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις στο τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Πρόκειται για έναν Κώδικα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έρχεται να αναπληρώσει το έλλειμα της ελληνικής βιβλιογραφίας και να συνοδεύσει τις καθημερινές διεκδικήσεις που απαιτούν τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online