Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
2
ISBN
978-960-648-302-8
Σελίδες
XIV + 233
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021


Ο πρόσφατος ν. 4529/2018 και η νομολογιακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία της αστικής ευθύνης επί παραβάσεων του εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη μονογραφική επεξεργασία του ζητήματος στην ελληνική βιβλιογραφία. Μετά την οριοθέτηση του αντικειμένου και την αναγωγή στις ιστορικές του βάσεις, ο συγγραφέας αναζητεί το έρεισμα και την τελολογία της αδικοπρακτικής ευθύνης στις περιπτώσεις νόθευσης του ανταγωνισμού. Στο κύριο τμήμα της μελέτης ερευνώνται διεξοδικώς οι προϋποθέσεις θεμελίωσης της αξίωσης αποζημίωσης. Αυτοτελές κεφάλαιο αφιερώνεται στην ιδρυόμενη οφειλή εις ολόκληρον, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο προνομιακό καθεστώς που επιφυλάσσεται σε ορισμένες κατηγορίες υπαιτίων. Εξετάζονται επίσης τα κρίσιμα για την πράξη ζητήματα της παραγραφής. Στο τέλος συγκεφαλαιώνονται τα συμπεράσματα της μελέτης.
Οι αστικού δικαίου αναπτύξεις συμπλέκονται αρμονικά με αναλύσεις καίριων θεματικών του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως η έννοια της επιχείρησης ως οικονομικής ενότητας, η μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης, η δράση τρίτων υπό την επιρροή της σύμπραξης και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιείκειας. Στη μελέτη αξιοποιούνται τα πορίσματα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γενικού Δικαστηρίου και των ελληνικών και αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων. Μέσω της συστηματικής και τελολογικής θεώρησης των διατάξεων του ν. 4529/2018 επιχειρείται, εξάλλου, η ένταξη των νέων ρυθμίσεων στο σύστημα του ισχύοντος αστικού δικαίου. Οι εισαγόμενες αποκλίσεις δεν υποβαθμίζονται, αλλά, αντιθέτως, επισημαίνονται σαφώς και αξιολογούνται με κριτική διάθεση. Το έργο απευθύνεται στους ερευνητές και τους εφαρμοστές του ιδιωτικού δικαίου, φιλοδοξώντας να προσφέρει τεκμηριωμένες, συνεπείς και εφαρμόσιμες λύσεις.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online