Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο προστασίας καταναλωτών

Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-327-6
Σελίδες
XLIII + 775
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 175.0

Β. Δούβλης/Α. Μπώλος, Δίκαιο προστασίας καταναλωτών, τόμ. 2, 2008


Το παρόν έργο, στο οποίο συμμετείχαν με αυτοτελείς συμβολές τους πανεπιστημιακοί, έγκριτοι νομικοί και δικηγόροι της πράξης, αναλύει το εθνικό δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών, όπως τούτο προέκυψε από την πληθώρα των κοινοτικών πράξεων και τις σχετικές εθνικές κανονιστικές πράξεις εναρμόνισης, έχοντας ως βάση την πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και την αντίστοιχη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, αφετέρου.
Ένα έργο αναφοράς στην ελληνική βιβλιογραφία, που προσφέρει τη σφαιρικότερη ενημέρωση και δίνει άμεσες λύσεις για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο νομικός της πράξης:
Δίκαιο Καταναλωτικών Συμβάσεων (Καταναλωτικοί ΓΟΣ - Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος - Συμβάσεις από απόσταση - Καταναλωτική πώληση).
Διακίνηση, Διαφήμιση και Ασφάλεια Προϊόντων και Υπηρεσιών (Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων - Γενική ασφάλεια προϊόντων - Εμπορικοί αντιπρόσωποι - Συγκριτική διαφήμιση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Τιμή προϊόντων).
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών - Ηλεκτρονική υπογραφή - Ηλεκτρονικό εμπόριο).
Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές (Καταναλωτική πίστη - Σύστημα εγγύησης καταθέσεων - Συστήματα πληρωμών - Διαφάνεια τραπεζικών όρων στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές - Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων - Στεγαστικά δάνεια - Διασυνοριακές πληρωμές σε Ευρώ - Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (ΣΕΠΑ) - Μέσα πληρωμής πλην των μετρητών και ποινική προστασία).
Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (Πληροφόρηση και προστασία των επενδυτών στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά - Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών - Εξ αποστάσεως εμπορεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας).
Τουριστικές Υπηρεσίες (Το γενικό πλαίσιο προστασίας του αποδέκτη τουριστικών υπηρεσιών στην κοινοτική έννομη τάξη - Οργανωμένα ταξίδια - Χρονομεριστική μίσθωση - Ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος - Αποζημίωση επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή σχετικής βοήθειας).
Δικονομική Προστασία Καταναλωτών (Εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών - Συλλογική Αγωγή).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online