Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διάλογοι με τη Νομολογία

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-855-4
Σελίδες
XII + 1167
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 95.0

Κ. Καλαβρός, Διάλογοι με τη Νομολογία, 2018


Στο παρόν περιέχονται σημαντικές μελέτες του Συγγραφέα και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις. Το υλικό κατανέμεται σε δύο ευρύτερους κύκλους, την Πολιτική Δικονομία και τη Διαιτησία, ενώ μέσα σε κάθε κύκλο η ύλη κατατάσσεται με βάση συστηματικά κριτήρια.
Μεταξύ πολλών άλλων περιέχονται μελέτες για την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πολιτική δίκη, το σύστημα και τα μέσα απόδειξης στην τακτική διαδικασία, το δεδικασμένο, για τα όρια του αναιρετικού ελέγχου, τον αναιρετικό έλεγχο της επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ, την αποζημίωση για άδικη εκτέλεση, την αντίθεση διαιτητικής απόφασης προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη, για την έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις για την εξαίρεση δικαστών, τη νομιμοποίηση ενώσεων προσώπων, την επαναφορά πραγμάτων, το παραδεκτό ένστασης 281 ΑΚ, για πληθώρα ζητημάτων από το δίκαιο της Αναίρεσης και τη Διαιτησία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online