Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-960-5
Σελίδες
XVII + 271
Έτος
2013
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Μ. Μεσσήνη, Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου, 2013


Στην ενοποιημένη κοινή αγορά των δημοσίων συμβάσεων είναι προφανούς σημασίας η ρευστότητα και η κινητικότητα του (ιδιωτικού και δημόσιου) χρήματος. Η πρώτη εξασφαλίζεται μέσω των σταθεροποιητικών μηχανισμών των Συνθηκών και η δεύτερη επιτυγχάνεται με την ελεύθερη και ανταγωνιστική διασυνοριακή κυκλοφορία υπηρεσιών, κεφαλαίων, εμπορευμάτων και εργατικού δυναμικού που προορίζονται για την παράδοση ενός δημόσιου έργου, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή μιας δημόσιας υπηρεσίας στον ευρωπαίο πολίτη, αλλά και στον κάθε μη ευρωπαίο αποδέκτη τους, και εν τέλει, προσδίδουν στον ευρωπαϊκό χώρο την δομική του υπόσταση και άρα την κοινωνικοπολιτική του ύπαρξη απέναντι στα κράτη της διεθνούς κοινότητας.

Εντεταγμένη σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου αποτελεί μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή ενωσιακή επιλογή για τη διασφάλιση καταρχάς των οικονομικών στόχων των Συνθηκών για την ίδρυση του ευρωπαϊκού ενωσιακού μορφώματος, όμως η ιστορική της εξέλιξη και η τοποθέτησή της μέσα στις εκάστοτε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις καταδεικνύουν πέραν του προφανούς, όπως αναλύεται και στο βιβλίο, την προώθηση κινητήριων μηχανισμών προς την πλευρά της κοινωνικής και πολιτικής συνοχής μέσα στην Ένωση· έτσι η μέθοδος της παραχώρησης και η εξέλιξη του κάθε κράτους και επομένως της Ένωσης συμβαδίζουν. Στο βιβλίο εξετάζεται πώς εξελίσσεται προσυμβατικά μια δημόσια σύμβαση παραχώρησης και πώς γίνεται η κρατική ανάθεση στον οριστικώς επιλεγέντα ανάδοχο· περαιτέρω, αναλύεται το νομικό πλαίσιο για να υπαχθεί στην δικαστική κρίση μια τυχόν διαφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων, στην περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε από την κατακύρωση του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Ενδοενωσιακές ελευθερίες και αρχές, παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία αναλύονται και σχολιάζονται με στόχο του βιβλίου να προσεγγίσει εκείνους που ασκούν γνωμοδοτική ή εξουσιαστική (δικαστική, εκτελεστική ή νομοθετική) αρμοδιότητα αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, και ασφαλώς εκείνους που αναπτύσσουν τη συναφή δικηγορική δραστηριότητα.

The contractual public works concession, award procedures and pre-contractual legal protection of the participants

In the consolidated european market on public procurement is obviously of major importance and as everyone can discern a matter of great urgency during the deals and dealings that concern a public contract the fluidity and the mobility of (public and private) money. This fluidity can be guaranteed only through the stabilizing mechanisms of the Treaties and the relevant mobility of the capital in its material form of existence is to be accomplished through free and competitive cross-border flowing of services, capital, goods and labor aiming to the unique delivery of public works, to the matchless supply of goods or to the inimitable provision of one public service not only to European citizens, but also to any person, which means with or without the covetable European nationality, to whom so the above services are addressed and actually these give to the European area its unique structural status that signals its individual sociopolitical existence in an international community of states. Embedded within this context, public concession contract constitutes a separate choice expressed by the European Union to ensure firstly the economic objectives of the Treaties in establishing and forming an economic union as they predetermine it, however, the historical development and placement within the respective EU jurisdiction shows beyond the obvious, as expanded in the book, promoting actuators towards a real social and political cohesion within the European Union. Thus, the procedural model of concession consorts with the development of each member state and also of the European Union as an all. The book examines the pre-contractual public concession and the definitive state assignment to the successful contractor. These are followed by an analysis on the legal framework of judicial review if occurs a possible dispute between the tenderers, who consider themselves harmed by the final award of the object of the competition. EU freedoms and principles, EU legislation, national legislation, European and national case law are analyzed and discussed in an interpretative and educative manner that stretches this examination in its limits so as to reach those performing advisory or authoritative (judicial, executive or legislative) competence regarding public procurement at european and national level and definitely those who practice law.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online