Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Επιμέλεια
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-309-7
Σελίδες
LXXX + 1282
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021


Στόχος του παρόντος είναι n αναλυτική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου διαρθρωμένη μέσω ενός δυναμικού συστήματος που επιτυγχάνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του θεωρητικού ερευνητή, του πρακτικού ερμηνευτή από το νομικό μέχρι τον δικαστή, αλλά και του φοιτητή που καλείται να εντοπίσει και να κατανοήσει το πλήθος των ζητημάτων γύρω από τα εμπράγματα δικαιώματα και την εμπράγματη ασφάλεια.

Ειδικότερα, αναλύονται οι βασικές έννοιες και οι γενικές αρχές, τα κυριότερα ζητήματα γύρω από τη νομή, την κατοχή, την κυριότητα και τις δουλείες, αλλά και η εμπράγματη ασφάλεια με πλήρη παρουσίαση των θεμάτων που αφορούν στο ενέχυρο και την υποθήκη. Ξεχωριστά κεφάλαια αφιερώνονται στο ζήτημα της δημοσιότητας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα ακίνητα και σε ειδικά θέματα που χρήζουν ξεχωριστής μελέτης, όπως η χρησικτησία κατά του Δημοσίου, το δικαίωμα επιφανείας κ.α.

Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία και τη νομολογία είναι περιορισμένες, ώστε να μην επιβαρυνθεί η έκταση του έργου, συγχρόνως όμως είναι επαρκείς για την πλήρη ενημέρωση του αναγνώστη. Με το εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο το έργο καθίσταται περισσότερο εύχρηστο και διευκολύνει τη συστηματική μελέτη.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online