Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πολιτική Δικονομία, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
78-960-648-122-2
Σελίδες
ΧΧΧVΙ + 710
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 78.0

Ν. Νίκας, Πολιτική Δικονομία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2020


Βασικό κίνητρο και φιλοδοξία του εγχειρήματος υπήρξε από την αρχή η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση των επιτευγμάτων και των κατακτήσεων της σύγχρονης αστικοδικονομικής Επιστήμης και Νομολογίας στη Χώρα μας.
Καταβλήθηκε μάλιστα εντατική προσπάθεια να συνδεθούν αυτά και να ενωτισθούν με τα ιδανικά και τα ιδεώδη της πολιτικής δίκης, που κυοφορούνται στην κοιτίδα του σύγχρονου νομικού πολιτισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις πρωταρχικές αυτές κατευθύνσεις και επιδιώξεις ακολουθεί ευλαβικά και η παρούσα νέα (δεύτερη) έκδοση του πρώτου τόμου της Πολιτικής Δικονομίας, σε εντονότερους μάλιστα ρυθμούς.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ενωσιακού νομοθέτη τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάσθηκαν. Οι πολυάριθμοι Κανονισμοί και Οδηγίες σε κρίσιμα θέματα του κοινοτικού εποικοδομήματος (διεθνή δικαιοδοσία, απόδειξη, αναγκαστική εκτέλεση, διασυνοριακές επιδόσεις κ.λπ.) έδωσαν καινούρια ώθηση στο αίτημα για εμβάθυνση της δικονομικής εναρμονίσεως, για εξευρωπαϊσμό της πολιτικής (αστικής) διαδικασίας. Αλλά και η νομοθετική παραγωγή του εγχώριου νομοθέτη (με αποκορύφωμα τον ν. 4335/2015) επέφερε δραματικές αλλαγές στο πρόσωπο της πολιτικής δίκης, ενώ και ο πρόσφατος ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση ευελπιστεί και αυτός να παρακάμψει ή να περιορίσει τις παθογένειες του ισχύοντος συστήματος εξομαλύνσεως των διαφορών.
Εξαιρετικά πλούσια και δημιουργική υπήρξε στα χρόνια που πέρασαν μετά την πρώτη έκδοση η συμβολή της εγχώριας Θεωρίας και Νομολογίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωτικών ζητημάτων της πολιτικής δίκης, καθοριστικό όμως παράγοντα για την λείανση, αποσαφήνιση και εξειδίκευση πολλών εννοιών και αξιών της αποτέλεσε και η (συχνά ρηξικέλευθη) νομολογία των δυο Ανώτατων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ. Κατά το μέτρο του δυνατού, οι εξελίξεις αυτές έπρεπε να ληφθούν υπόψη και να συνεκτιμηθούν στη νέα έκδοση.
Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές, δικαστές και δικηγόρους, αλλά και σε όλους εκείνους που παθιάζονται με την ιδέα της Δικαιοσύνης και τη σύγχρονη απονομή της.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online