Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η άρση της αυτοτέλειας ιδίως στο εργατικό δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-385-1
Σελίδες
ΧΧ + 298
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Κ. Δημαρέλλης, Η άρση της αυτοτέλειας ιδίως στο εργατικό δίκαιο, 2021


Το ζήτημα της άρσης της αυτοτέλειας μιας κεφαλαιουχικής εταιρίας έχει μελετηθεί και αναλυθεί στο πλαίσιο των εμπορικών συμβάσεων που συνάπτει ένας μέτοχος, ενώ δραστηριοποιείται κρυπτόμενος πίσω από το αυτοτελές νομικό πρόσωπο της ανώνυμης εταιρίας. Δεν έχει τύχει, όμως, αντίστοιχης επεξεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων, όπου τυπικά εμφανίζεται ως εργοδότης η κεφαλαιουχική εταιρία μέσω της οποίας δραστηριοποιείται ο μέτοχος. Επιχειρείται, λοιπόν, να διερευνηθεί εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις ο μέτοχος καθίσταται αυτοτελώς εργοδότης έναντι των εργαζομένων της εταιρίας και ευθύνεται για την καταβολή των εργατικών απαιτήσεών τους και την εν γένει τήρηση των εργοδοτικών υποχρεώσεων. Η μελέτη προσεγγίζει το ζήτημα της άρσης της αυτοτέλειας της εργοδότριας εταιρίας και της θεμελίωσης της εργοδοτικής ιδιότητας και ευθύνης του μετόχου επί τη βάσει των δύο βασικών εννοιών που διατρέχουν το σύνολο του Εργατικού Δικαίου: της έννοιας της εξάρτησης που καθιστά κάποιον εργαζόμενο και της έννοιας του διευθυντικού δικαιώματος που συνιστά «ίδιον» του εργοδότη.
Η μελέτη χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το Πρώτο Κεφάλαιο εστιάζει στην ανάλυση των εννοιών του νομικού προσώπου και της ανώνυμης εταιρίας. Το Δεύτερο Κεφάλαιο αναφέρεται στο γενικό πλαίσιο της άρσης της αυτοτέλειας της ανώνυμης εταιρίας και της γένεσης της ευθύνης του μετόχου της έναντι των εταιρικών δανειστών για εμπορικές απαιτήσεις. Το Τρίτο Κεφάλαιο εστιάζει στην άρση της αυτοτέλειας της εργοδότριας εταιρίας και στη γένεση της εργοδοτικής ιδιότητας και ευθύνης του μετόχου. Το Τέταρτο Κεφάλαιο αναλύει το ζήτημα της άρσης της αυτοτέλειας ειδικά στους ομίλους επιχειρήσεων. Το Πέμπτο Κεφάλαιο εξετάζει ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν σε περίπτωση που αρθεί η αυτοτέλεια της εργοδότριας εταιρίας και θεμελιωθεί η εργοδοτική ιδιότητα και ευθύνη του μετόχου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online