Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Studia Iuridica

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-334-4
Σελίδες
XIV + 908
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 60.0

Κ. Κεραμεύς, Studia Iuridica, τόμ. 5, 2008


This volume contains essays and articles exclusively written in languages other than Greek during the years 1993-2006. Some of them are published here for the first time. In many, but not in all instances, the present publication is not the first one. However, quite a number of pieces come here for the first time in modern legal discourse. Regardless of the first or subsequent publication, what appears here is the initial study, and in its initial language.
In terms of content, the present volume V mainly pertains to civil procedure:
I: General Part of Civil Procedure, nos. 423-435;
II: Provisional Relief, nos. 436-438;
III: Arbitration, nos. 439-443;
IV: Enforcement, nos. 444-462;
V: The Brussels Convention and Regulation EC 44/2001, nos. 463-477;
VI: Comparative Law and Legal Harmonization, nos. 478-491;
VII: Substantive Law, nos. 492-505; and
VIII: Varia, nos. 506-525.
The division between civil procedure and substantive law has been kept. However, even in the procedural ambit some thematic preference becomes visible. Topics like provisional relief, arbitration, enforcement, international jurisdiction, and comparative law, including legal harmonization, make themselves growingly relevant. In this respect, one might consider such topics as a balanced mirror as well of actual procedural framework or, in modern parlance, of common frame of reference, within the European Union.
Με τους τελευταίους τόμους των Studia Juridica ολοκληρώνεται η δημοσίευση των μικρότερων μελετών του καθηγητή Κ. Δ. Κεραμέως.
Όπως τονίζεται στον πρόλογο του τόμου IV σ. IX, «Είναι προφανής η διεύρυνση του διεθνούς και συγκριτικού προβληματισμού στις δικονομικές και τις συναφείς ουσιαστικού δικαίου αναζητήσεις. Αυτή η σχετική ανακατανομή βάρους βρίσκεται σε αρμονία προς χαρακτηριστικές τάσεις της εποχής μας, ιδίως την απονομή κεντρικής σημασίας στο δικονομικό διεθνές δίκαιο». Ακόμη πιο έντονη είναι η αμοιβαία αλληλεξάρτηση των νομικών ρυθμίσεων στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών. Η αγγλική γλώσσα παραμένει κυριαρχούσα και το εφαρμοζόμενο εκάστοτε δίκαιο κινείται στη σύγκλιση ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ημεδαπού και αλλοδαπού, εσωτερικού και διεθνούς, κοινού και συνταγματικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online