Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-445-304-7
Σελίδες
XVI + 143
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Σ. Μούζουλας, Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο, 2008


Με το παρόν τεύχος, εγκαινιάζεται η σειρά του «δικαίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων». Αυτή η σειρά, η ιδέα της οποίας ανήκει στον εκδότη της κ. Παναγιώτη Σάκκουλα, σταδιακά, θα επιχειρήσει να καλύπτει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος ενός συστήματος κανόνων που τείνει να αυτονομηθεί, σε σχέση με το γενικότερο νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει ως αντικείμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Αυτή η αυτονόμηση βρίσκει τις ρίζες της, πέρα από την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η συλλογική διαχείριση, στην πολιτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν εντάσσουν τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων μεταξύ των επενδυτικών υπηρεσιών τις οποίες ρυθμίζει η οδηγία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (οδηγία MiFID).
Η σειρά, με την αποσπασματική μελέτη του δικαίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία «σαλαμοποίησης» που εκφράζει ο εναρμονισμός των εθνικών δικαίων, ο οποίος επεκτείνεται κατά στάδια, με την προοπτική να λάβει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος. Αυτή η προοπτική, ως στόχος, τίθεται και για την παρούσα σειρά. Θα ακολουθήσουν και άλλα τεύχη, που θα εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα και με τις εξελίξεις της νομοθεσίας. Αυτές οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, με την έναρξη των εργασιών για την οδηγία ΟΣΕΚΑ IV, η οποία θα δώσει νέο έναυσμα για τη μελέτη πρόσθετων ζητημάτων, πέρα από αυτά που ανακύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας 85/611, όπως ισχύει σήμερα και του ελληνικού ν. 3283/04.
Η σειρά θα καλύψει και θέματα οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, τα οποία, ως προς το ελληνικό δίκαιο, άπτονται του τρόπου λειτουργίας των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/05, καθώς και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ειδικής μορφής, όπως οι οργανισμοί που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/99.
Ελπίζουμε ότι η ιδέα της ανάλυσης του δικαίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε αυτοτελείς μελέτες θα υλοποιηθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συμβάλλοντας τόσο στην ορθή εφαρμογή των σχετικών κανόνων όσο και στη συστηματική ερμηνεία τους.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online