Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
15
ISBN
978-960-648-595-4
Σελίδες
XIX + 300
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Ε. Φωτιάδου, Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022


Η παρούσα μελέτη ερευνά τα ζητήματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης υπό το πρίσμα της θεσμικής υλοποίησής τους μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Παρά την βαρύνουσα αποστολή της και την ευρεία έκταση αρμοδιοτήτων της, η OLAF δεν χαίρει της αναμενόμενης προσοχής και ενδιαφέροντος σε επίπεδο δικαιοπολιτικό αλλά και θεωρητικό. Έτσι στο παρόν έργο επιχειρείται με πλήρη αξιοποίηση των νομολογιακών πορισμάτων και της επιστημονικής συζήτησης η ανάδειξη όλων των κρίσιμων παραμέτρων δογματικής, θεσμικής και λειτουργικής υφής που χαρακτηρίζουν την παρουσία και την εξελικτική πορεία της OLAF στο ενωσιακό περιβάλλον, ενώ αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο μεταξύ τους σύνδεσης και αλληλεπίδρασης.
Ειδικότερα στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται οι ιστορικές, πολιτικές και νομικές συνθήκες γένεσης της OLAF, ενώ στο δεύτερο μέρος προσεγγίζονται ενδελεχώς δογματικά ζητήματα οντολογικής υπόστασης της OLAF που διευκολύνουν την κατανόηση της θεσμικής της θέσης, καθώς και του ιδιάζοντος χαρακτήρα της. Στο τρίτο μέρος εκτίθενται αναλυτικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες της OLAF, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιόν της κατά την ενεργοποίηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Το τέταρτο μέρος μελετά διεξοδικά τις μορφές παρεχόμενης έννομης προστασίας κατά των πράξεων της και τέλος στο πέμπτο μέρος ο προβληματισμός επικεντρώνεται στο μέλλον της OLAF μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η παρούσα μελέτη εκφεύγοντας από το πλαίσιο απλώς θεωρητικών αναλύσεων, συμβάλει στην αποκρυστάλλωση της νομικής φύσης της OLAF και στην αποτύπωση του ρόλου της OLAF αναλύοντας πλήθος ζητημάτων που απασχολούν τη νομική επιστήμη αλλά και την επικαιρότητα στην Ευρώπη ιδίως μετά την διάθεση πρωτοφανών κονδυλίων εκ μέρους της Ένωσης για την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online