Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 7η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
7η έκδ.
ISBN
978-960-568-772-4
Σελίδες
XLIIΙ + 506
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 7η έκδ., 2018


Η περίοδος που ακολούθησε την Έκτη έκδοση συνέπεσε χρονολογικά με το μεγαλύτερο μέρος εφαρμογής του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (Τρίτο Μνημόνιο). Η πρωτοτυπία του προγράμματος αυτού σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έγκειται στο γεγονός ότι ο δανεισμός προς την Ελλάδα έγινε μέσω του εντωμεταξύ ιδρυθέντος (μόνιμου) Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) έπειτα από την τροποποίηση της Συνθήκης.
Για την καλύτερη κατανόηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας χρειάσθηκε να γίνει περαιτέρω σύντομη αναφορά στο ιστορικό και την αναγκαιότητα της ίδρυσής του, για την νομική του φύση, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα διάφορα είδη δημοσιονομικής παρέμβασης που προβλέπει προς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.
Κατά την σταδιακή αξιολόγηση της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος από τους θεσμούς χρειάσθηκε να γίνουν από την ελληνική πλευρά σημαντικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο νομικό καθεστώς του δημοσιονομικού τομέα με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση του ελέγχου για την εφαρμογή των όρων του Μνημονίου προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκταμίευση των δόσεων του δανείου.
Σημαντική από τις αλλαγές αυτές ήταν και η θεσμοθέτηση του Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Προσαρμογής (κόφτης) που αποτέλεσε την ασφαλιστική δικλείδα των θεσμών για την πραγματοποίηση των συμφωνηθέντων στο πρόγραμμα.
Εξάλλου, παράλληλα με τα παραπάνω, κατά την περίοδο αυτή σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη της νομολογίας των δικαστηρίων σε δημοσιονομικά θέματα. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνουν οι αποφάσεις του Ελ Συν, οι οποίες έκριναν :
-ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ όταν συντρέχει ταυτότητα των πραγματικών περιστατικών η αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου δεσμεύει το Ελ Συνέδριο.
-αίτηση επανάληψης της διαδικασίας για την συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ,
-περιπτώσεις αναζήτησης του καταλογισθέντος ποσού υπαλλήλου με βάση την αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισμού,
-την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας,
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκδοθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που δημιουργήθηκαν μετά από αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας από φορείς του ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν στο PSI.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online