Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
3
ISBN
978-960-568-208-8
Σελίδες
XIV + 457
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 68.0

Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015


Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των ίδιων των οργανισμών στην αγορά, ή και στην κρίση των εθνικών νομοθετών. Την αφορμή για το παρόν σύγγραμμα παρέσχε η ανάθεση του έργου της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2011/61/ΕΕ στο κυπριακό δίκαιο, από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η έλλειψη μεγάλης εμπειρίας, εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας, η εξελικτική διεργασία της λειτουργίας των αγορών, αλλά και η δυναμική πορεία της τάσης προς θεσμοθέτηση του ευρύτερου δυνατού φάσματος των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα, τάση που αποκτά –υπό το πρίσμα της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης– ολοένα περισσότερους υποστηρικτές, τουλάχιστον στο επίπεδο των κέντρων παραγωγής ρυθμιστικών κανόνων, καθιστά το παρόν έργο ένα πρώτο ερμηνευτικό εργαλείο σε διεθνές επίπεδο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online