Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-297-7
Σελίδες
ΧI + 354
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021


Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο 2000-2002 και την περίοδο 2015-2020.
Έναυσμα των μελετών αυτών και συγχρόνως αφετηρία λεπτομερέστερης και πληρέστερης επεξεργασίας του αποτέλεσαν θέματα της νομικής πράξης. Η αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις στην αφετηρία της έρευνας και οι αναλυτικές παραπομπές σε περαιτέρω αποφάσεις στη συνέχεια σκοπό είχαν να «εικονογραφήσουν» τα σχετικά θέματα, να εξηγήσουν πιο παραστατικά τα κρίσιμα ερωτήματα και τις προτεινόμες λύσεις.
Στις δημοσιευόμενες μελέτες διασταυρώνονται θέματα που ανάγονται προεχόντως στους κλάδους του Αστικού, του Ιδιωτικού Διεθνούς, του Εταιρικού, του Τραπεζικού και του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς με ερωτήματα από άλλους κλάδους, όπως το Ποινικό, το Φορολογικό και γενικότερα το Δημόσιο Δίκαιο, αφού η νομική πράξη αγνοεί τα όρια που μπορεί ενίοτε να χαράσσει επί του χάρτου η θεωρία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online