Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πτωχευτικό Δίκαιο, 8η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
8η έκδ.
ISBN
978-960-445-691-8
Σελίδες
XLVI + 809
Έτος
2011
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 8η έκδ., 2011


Νέα, όγδοη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη με τον Ν. 4013/2011 και τις νέες νομολογιακές εξελίξεις.

- Οι ουσιαστικές και η τυπική προϋπόθεση της κήρυξης της πτώχευσης

- Οι ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη και ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές και τους άλλους υπόχρεους

- Η επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεων

- Ο αποχωρισμός και η πτωχευτική διεκδίκηση

- Η πτωχευτική ανάκληση

- Η διαδικασία της πτώχευσης (οργάνωση της πτώχευσης, διασφάλιση και διοίκηση του ενεργητικού, διαπίστωση του παθητικού με την εξέλεγξη των απαιτήσεων, διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου)

- Οι διαδικασίες εξυγίανσης (διαδικασία εξυγίανσης, διαδικασία συνδιαλλαγής, σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης)

- Η περάτωση της πτώχευσης (ένωση των πιστωτών, παύση εργασιών της πτώχευσης, πτωχευτική αποκατάσταση, περάτωση λόγω παρέλευσης μέγιστου χρόνου)

- Οι ποινικές και μεταβατικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online