Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-978-0
Σελίδες
XXVIII + 698
Έτος
2013
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 65.0

Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2η έκδ., 2013


Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου, επιχειρώντας να ανταποκριθεί στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μια εκ νέου επεξεργασία και συμπλήρωση πολλών κεφαλαίων της πρώτης έκδοσης.

Χωρίς να εγκαταλείπεται ο βασικός ιστός του βιβλίου, ιδιαίτερη μέριμνα καταβλήθηκε για τους τομείς εκείνους, όπου παρουσιάζονται οι ταχύτερες διεργασίες, νομοθετικές όσο και νομολογιακές, αλλά και η στενότερη διασύνδεση με το εθνικό μας δίκαιο, π.χ. ο τομέας της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ιθαγένεια της Ένωσης, ο χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από τις εθνικές αρχές. Από τη νέα έκδοση δεν θα μπορούσαν όμως να λείπουν και οι εξελίξεις της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, όπου εντοπίζονται οι πλέον πρόσφατες και συστηματικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

Σε όλες τις ενότητες του βιβλίου συνυπολογίσθηκαν επίσης μερικές από τις σημαντικότερες πρόσφατες αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ένωσης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online