Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου

Συγγραφέας
Συνεργάτης
ISBN
978-960-648-187-1
Σελίδες
631
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 55.0

Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020


Το έργο αυτό περιλαμβάνει κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό την ύλη του Εκκλησιαστικού Δικαίου. Στην Εισαγωγή του έργου εξετάζονται η έννοια, το αντικείμενο και η φύση του Εκκλησιαστικού Δικαίου, οι πηγές και η ερμηνεία του. Περαιτέρω, αναλύεται η θρησκευτική ελευθερία, το περιεχόμενό της, οι φραγμοί στην άσκηση της λατρείας και τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην εξέταση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. Στη συνέχεια, αναλύονται τα ζητήματα της οργάνωσης της Εκκλησίας, της διοίκησης της Εκκλησίας, του εκκλησιαστικού ποινικού δικαίου και των εκκλησιαστικών δικαστηρίων.
Τέλος, στο έβδομο μέρος, εξετάζονται συνοπτικώς τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή η Εκκλησία της Κρήτης, το Άγιον Όρος και οι εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου.
Τα Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου προορίζονται, εν πρώτοις, για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του γνωστικού αυτού αντικειμένου. Φιλοδοξούν, όμως, ταυτοχρόνως να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο και κατατοπιστικό βοήθημα για τους νομικούς, δικηγόρους και δικαστές, που έχουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα του δυσχερούς και ιδιαίτερου αυτού κλάδου του δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online