Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δασικό δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-633-3
Σελίδες
XXXVI + 797
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 80.0

Δ. Παπαστερίου, Δασικό δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2η έκδ., 2023


Το παρόν έργο συνιστά μια επιστημονική προσπάθεια συνθέσεως πέντε κλάδων του Δικαίου: Εμπράγματου, Κτηματολογικού, Δασικού, Εποικιστικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου. Η δεύτερη έκδοση κυκλοφορεί πλήρως επικαιροποιημένη και αναδιαμορφωμένη, όπως επέβαλε το πλήθος των συνεχών τροποποιήσεων από το 2016 μέχρι τα τέλη του 2022. Η ένταση και η συχνότητα των μεταβολών έχει καταστήσει το πεδίο του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου δυσπρόσιτο, δυσεφάρμοστο και δυσερμήνευτο. Η συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των μεταβολών, μέσα από την πλούσια κριτική θεώρηση του συγγραφέα και η συχνή προσφυγή σε δικαστικές αποφάσεις, τόσο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όσο και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και γενικότερα των λοιπών δικαστηρίων, καθιστά το παρόν ένα απαραίτητο εργαλείο και αναγκαίο οδηγό για τη μελέτη όλων των ενδιαφερόμενων νομικών, τοπογράφων και δασολόγων.
Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι και τα τέλη του 2022, με αναπτύξεις σχετικά με τον ν. 5003/2022, τον ν. 5006/2022 –και ειδικότερα το άρθρο 14, που θεσπίζει το πρόγραμμα «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής»– και τον ν. 5007/2022, όπου στα άρθρα 102-110 περιέχει διατάξεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και στα άρθρα 111-113 καταστρώνει διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.
Η παρούσα έκδοση, όπως και η πρώτη, αναπτύσσεται σε τρία Μέρη και καταστρώνεται σε πάνω από τριάντα (30) παραγράφους.
Κύρια διαφοροποίηση από την πρώτη έκδοση είναι η απάλειψη υποσημειώσεων και η προσπάθεια συγκέντρωσης της ύλης σε ένα έργο εύληπτο και κατανοητό που συνθέτει το Δάσος με το Εθνικό Κτηματολόγιο και εστιάζει σε σύγχρονα δυσερμήνευτα πρακτικά ζητήματα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online