Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευθύνη από διακινδύνευση

Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-713-0
Σελίδες
475
Έτος
2003
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 52.0

Ζ. Δημοπούλου, Ευθύνη από διακινδύνευση, 2003


Κύριος προσανατολισμός του έργου είναι η αναζήτηση και ανεύρεση λύσεων στα πολύπλοκα προβλήματα που απορρέουν από την ευθύνη από διακινδύνευση, ευθύνη η οποία απαντάται πολύ συχνά στην πράξη. Το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο σε όσους υπερασπίζονται τον ζημιώσαντα-εναγόμενο, αλλά και τον ζημιωθέντα-ενάγοντα, αφού ως γνωστό «η άμυνα είναι η καλύτερη επίθεση».
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η διεξοδική παράθεση, στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης, τόσο της κρατούσας (σε θεωρία και νομολογία) άποψης, όσο και της μειοψηφίας αυτής. Η συστηματική αναφορά στη νομολογία δεν περιορίζεται μόνο στις πρόσφατες αποφάσεις των ανωτέρων δικαστηρίων της χώρας μας, αλλά –στοχεύοντας σε μια σφαιρική εικόνα του εξεταζόμενου θέματος - επεκτείνεται και σε προγενέστερες αποφάσεις, όπως και σε αποφάσεις κατωτέρων δικαστηρίων.
Τέλος, από ένα πρακτικό έργο δεν θα μπορούσε να λείψει και η παράθεση υποδειγμάτων δικογράφων για κάθε είδος ευθύνης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα του νομικού για το υπό κρίση θέμα και τη διαδικασία που ακολουθείται.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online