Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η φύση των πράξεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα

Συγγραφέας
ISBN
960-301-000-6
Σελίδες
249
Έτος
1991
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 14.5

Ι. Συμεωνίδης, Η φύση των πράξεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, 1991


Από τον πρόλογο του βιβλίου:
«Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει των νέων συντεταγμένων που παρουσιάζονται, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη επεξεργασίας ενός σύγχρονου κριτηρίου που και την προστασία των διοικουμένων θα ικανοποιεί και την ασφάλεια του δικαίου θα εξασφαλίζει. Το κριτήριο αυτό, προερχόμενο από τον κατάλληλο συγκερασμό του οργανικού με το λειτουργικό κριτήριο θα συμβάλλει στο να διαλυθεί η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί για τη διαμάχη ανάμεσά τους, καταδεικνύοντας ότι στόχος κοινός είναι ο εντοπισμός, μέσα στα πλαίσια ενός δεδομένου συστήματος διοικητικής οργάνωσης, της δράσης των οργάνων της δημόσιας διοίκησης που επιδιώκουν το κατά το ποιοτικό κριτήριο και με τη στενή έννοια δημόσιο συμφέρον. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία και μία παράλληλη, κατά κεφάλαιο, έρευνα των σχέσεων εξουσίας που εμφανίζονται στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου.
Επιχειρώντας, μετά από μία σύντομη ανάπτυξη των νομικών μορφών υπό τις οποίες το κράτος συμμετέχει στην οικονομική δραστηριότητα μέσα από την ανομοιομορφία των οποίων παρουσιάζεται και η νομικά σημαντική έννοια του δημόσιου τομέα, τον καθορισμό του ρόλου που διαδραματίζουν τα νπιδ του ΔΤ ως φορείς της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα ως φορείς δημόσιας υπηρεσίας, θα προσπαθήσουμε, μέσα από μία συστηματική καταγραφή και διερεύνηση των βασικότερων τομέων δράσης των νομικών αυτών προσώπων, να εντοπίσουμε την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού στις κατ’ ιδίαν πράξεις τους. Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστώσουμε το εύρος της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, διακρίνοντας εκείνα τα νπιδ τα οποία, με την οργάνωση που διαθέτουν και τα μέσα που τους έχουν παρα- χωρηθεί, καλούνται να εκπληρώσουν διοικητικά καθήκοντα και αποκαλύπτοντας τελικά τις επιπτώσεις που έχει ο προσδιορισμός της φύσης των πράξεων των νπιδ του ΔΤ στο ζήτημα της δικαστικής προστασίας των διοικουμένων.»

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online