Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-998-8
Σελίδες
ΧΧ + 464
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, 2014


Το έργο αυτό έχει τον χαρακτήρα διδακτικού βοηθήματος με σκοπό την συνοπτική παρουσίαση βασικών ζητημάτων της ύλης του διοικητικού δικαίου με αναφορά κυρίως στη νομολογία του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Παράλληλα απευθύνεται και στους νομικούς της πράξης με σκοπό την ενημέρωσή τους στις σύγχρονες εξελίξεις του διοικητικού δικαίου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τη σχετική νομολογία. Ειδικότερα το έργο αυτό καλείται να αντιμετωπίσει τις ραγδαίες μεταβολές και προοπτικές, που έχουν επέλθει σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και να τις ανιχνεύσει και προσεγγίσει θεωρητικά, λαμβάνοντας υπόψη και την αποφασιστική συμβολή της νομολογίας στην επεξεργασία και αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.
Η επιτομή αυτή δεν εγκαταλείπει το δόγμα του διοικητικού δικαίου αλλά προσανατολίζεται περισσότερο στη νομολογιακή προσέγγιση της ύλης του διοικητικού δικαίου με σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για τις νομολογιακές εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, χωρίς βέβαια να ελλείπουν και οι κριτικές προσεγγίσεις συγκεκριμένων ζητημάτων. Η έκδοση αυτή περιορίζεται στη βασική βιβλιογραφία και σε μια μεταγενέστερη έκδοση κάθε κεφάλαιο θα συνοδεύεται και από τη σχετική βιβλιογραφία προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω έρευνα των συγκεκριμένων θεμάτων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online