Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Μεγάλες Αποφάσεις


Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της σειράς μελετών θα βρίσκονται οι δικαιοδοτικές αποφάσεις των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων. Ο εντοπισμός και η ανάλυση των πιο σημαντικών από αυτές τις αποφάσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα θα αναδεικνύουν τις ερμηνευτικές κατευθύνσεις και τις θεσμικές στρατηγικές βάσει των οποίων συγκροτείται η σχετική νομολογία ενός δικαστηρίου. Η διασύνδεση κάθε τέτοιας απόφασης με τις οικείες διατάξεις θα προσδιορίζει τη συμβολή αυτής της νομολογίας στην εξέλιξη του σχετικού κλάδου δικαίου. Ο συσχετισμός των σχολιαζόμενων αποφάσεων με αποφάσεις άλλων δικαστηρίων θα αναζητά τις δομές και τα αποτελέσματα του θεσμοθετημένου ή άτυπου διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ των δικαστών της ίδιας ή διαφορετικών εννόμων τάξεων.

Ωστόσο, η σειρά «Μεγάλες Αποφάσεις» φιλοδοξεί να περιλάβει επίσης μελέτες οι οποίες, ακολουθώντας παρόμοια δομή, θα έχουν ως αντικείμενο και άλλες κατηγορίες πράξεων που προέρχονται είτε από δικαστήρια είτε από άλλα όργανα. Οι γνώμες που διατυπώνουν δικαστήρια, οι αποφάσεις, οι γνώμες, οι οδηγίες και οι συστάσεις οργάνων της εθνικής διοίκησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως, ανεξάρτητων, ρυθμιστικών ή ελεγκτικών, αρχών, καθώς επίσης οι αποφάσεις, οι γνώμες και οι εκθέσεις οργάνων διεθνών οργανισμών αποτελούν ενδεικτικά πεδία στα οποία μπορούν κάλλιστα να εντοπιστούν σπουδαίες πράξεις που επηρεάζουν κατά τρόπο σημαντικό τη διαμόρφωση του σύγχρονου δικαίου.


Διαθέσιμοι τόμοι:

1.      Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019