Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αναδοχή Ανηλίκου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-050-8
Σελίδες
XXIV + 282
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Γ.-Α. Γεωργιάδης, Αναδοχή Ανηλίκου, 2019


Η αναδοχή ανηλίκου αποτελεί έναν προστατευτικό θεσμό του Οικογενειακού Δικαίου με μεγάλη πρακτική εφαρμογή ιδίως στις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Παρά το γεγονός ότι ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκου εισήχθη στο δίκαιο μας το 1992, έλειπε από τη νομική βιβλιογραφία μια αυτοτελής μονογραφία. Μάλιστα, η πρόσφατη αναθεώρηση του θεσμού με τον ν. 4538/2018, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4604/2019, επέβαλε την εις βάθος ανάλυση των πολλών ερμηνευτικών ζητημάτων που δημιουργούν οι κείμενες διατάξεις.
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται η νομοθετική εξέλιξη και τα συνταγματικά θεμέλια του θεσμού της αναδοχής ανηλίκου, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν στο εφαρμοστέο δίκαιο και στη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις αναδοχής με διασυνοριακό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην οντολογία της αναδοχής ανηλίκου και στις συσχετίσεις με συναφείς θεσμούς, όπως λ.χ. η υιοθεσία και η επιτροπεία• στη σύσταση της αναδοχής ανηλίκου με δικαστική απόφαση, με σύμβαση και εκ του νόμου• στη λειτουργία της αναδοχής ανηλίκου (αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάδοχων γονέων, κρατική εποπτεία, οικονομικές διευκολύνσεις και κυρώσεις)• καθώς και στους λόγους και στις συνέπειες της λήξης της αναδοχής ανηλίκου.
Η παρούσα μονογραφία προσφέρει στον δικαστή, στον δικηγόρο και στους φορείς προστασίας ανηλίκων χρήσιμα ερμηνευτικά εργαλεία και δογματικά συνεπείς λύσεις με σημείο αναφοράς την αρχή της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού στα σύνθετα προβλήματα που δημιουργούνται από την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων τόσο του ΑΚ όσο και της ειδικής νομοθεσίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online