Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-167-8
Σελίδες
XL + 866
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Δ. Παπαστερίου, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2014


Με την έκδοση αυτή γίνεται για πρώτη φορά συνδυασμένη συστηματική ανάλυση αφενός της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας αφετέρου του Κτηματολογικού Δικαίου. Η διείσδυση του κτηματολογικού φαινομένου στην οροφοκτησία δημιουργεί σειρά νομικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζονται με βάση τα νομολογιακά δεδομένα και την υπάρχουσα συμβολή της θεωρίας κατά περίπτωση.

Από τους νόμους που διέπουν την οροφοκτησία [ν. 3741/1929, ν.δ. 1024/1971, ν. 1562/1985 (συμπεριλαμβανομένου και του νέου ΓΟΚ κατά το ν. 4067/2012)] σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του ΑΚ και του ΚΠολΔ μέχρι τους νόμους του Κτηματολογίου (2308/1995 και 2664/1998, όπως ισχύουν) δημιουργείται ένα σύνθεμα ζητημάτων, που ερμηνεύονται κατά τρόπο συστηματικό.

Η πλουσιότατη παράθεση αποσπασμάτων από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις (ακόμη και του έτους 2014) κατά συγκεκριμένο νομικό θέμα διευκολύνει αποτελεσματικά το νομικό της πράξης αλλά και το θεωρητικό του δικαίου.

Το βιβλίο έχει πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφική στήριξη, που συνδυάζεται με την πρόσφατη νομοθετική παραγωγή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπάρχουν υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων, αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια νομικών διατάξεων και λημμάτων, καθώς και νομοθετικά κείμενα με τις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις.
Ο συγγραφέας, προσφέρει με το παρόν έργο ένα ακόμη σημαντικό δείγμα παραθέσεως των θέσεων της νομολογίας και των απόψεων της θεωρίας στον τομέα του κτηματολογικού δικαίου της οροφοκτησίας, αιτιολογώντας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είτε την άποψη που ακολουθεί είτε τη νέα πρόταση που εισηγείται.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online