Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η έφεση

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-280-4
Σελίδες
ΧΧV + 681
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 65.0

Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015


Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια πλήρη ανάπτυξη της ερμηνείας του σπουδαίου κεφαλαίου της έφεσης. Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των θεμάτων που αναφύονται κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της έφεσης, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη και οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις σ’ αυτό του νομοθέτη, που με το πρόσχημα της επιτάχυνσης δήθεν της δικαιοσύνης, επήλθαν τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων, ενώ στην ουσία προστίθενται δυσχέρειες και προβλήματα στην ερμηνεία. Στο βιβλίο έχουν ληφθεί υπόψη οι κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015.
Το έργο αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online