Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο

Συγγραφείς
Επιμέλεια
ISBN
978-960-568-037-4
Σελίδες
Χ + 164
Έτος
2013
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 18.0

Συμβούλιο της Επικρατείας/Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2013


Στην ημερίδα που έλαβε χώρα στις 22 Απριλίου 2013 στην αίθουσα Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών, έγινε για πρώτη φορά δημόσια επιστη­μονική συζήτηση μεταξύ μελών αφενός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δι­καιωμάτων του Ανθρώπου και αφετέρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους, για κρίσιμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη νομολογία των δύο δι­καστηρίων και αφορούν την ερμηνεία διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επελέγησαν πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερη σημασία για τους έλληνες νομικούς αλλά και γενικότερα για τους πολίτες στη χώρα μας, δεδομένου ότι υπάρχει πλούσια σχετική νομολογία και των δύο δικαστηρίων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει αποκλίσεις.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της εν λόγω ημερίδας, οι οποίες έχουν εμπλουτισθεί με τη σχετική τεκμηρίωση.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online