Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Θεωρίες των διεθνών σχέσεων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-840-0
Σελίδες
XIV + 191
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 22.0

Ι. Παπαφλωράτος, Θεωρίες των διεθνών σχέσεων, 2018


Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν μία επιστήμη η οποία βασίζεται κατ’ εξοχήν σε ορισμένες θεωρίες. Αυτές αποτελούν το θεμέλιο για την ερμηνεία των γεγονότων στη διεθνή αρένα. Η αλληλεπίδρασή τους με το διακρατικό σύστημα και την Διεθνή Πολιτική Οικονομία δημιουργεί ένα πλέγμα κανόνων, που νοηματοδοτούν το υπόβαθρο των αποφάσεων των διαφόρων δρώντων στο διεθνές γίγνεσθαι.
Στο βιβλίο αυτό γίνεται συνοπτική ανάλυση των προαναφερθεισών παραμέτρων με γνώμονα την κατανόηση των εξελίξεων στη σημερινή εποχή. Το κείμενο βασίζεται στη μελέτη πλήθους βιβλίων και άρθρων, αναλυτικός πίνακας των οποίων παρατίθεται στο τέλος αυτού, καθώς και σε πανεπιστημιακές παραδόσεις στο Amsterdam School of International Relations. Απετέλεσε δε τον κύριο κορμό του περιεχομένου των παραδόσεων στην ενότητα «Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων», που έλαβαν χώρα υπό τη μορφή διαλέξεων στην Σχολή Εθνικής Αμύνης, από την 8η έως και τη 12η Ιανουαρίου 2018.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online