Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-648-466-7
Σελίδες
ΧΧΧVIII + 1134
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 80.0

Α. Ζήσης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 2022


Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη κατ’ άρθρο νομολογία όλων των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με τον νέο ΚΠΔ, όπως είναι γνωστό, εισήχθησαν διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής του νέου ΚΠΔ, ενώ παράλληλα συμπληρώθηκαν νομοθετικές παραλείψεις ή αστοχίες που η δικαστηριακή πρακτική έχει αναδείξει, με γνώμονα την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων των διαδίκων, την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης.
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται όλες οι διατάξεις του ΚΠΔ μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, ενώ κάθε άρθρο ακολουθεί πρόσφατη νομολογία –ΑΠ, ΕΔΔΑ και ΔΕΚ– ή και πάγια νομολογία παλαιότερων ετών, και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου, σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΠΔ. Την πλειοψηφία των αποφάσεων συνοδεύει σύντομη ή εκτενέστερη περίληψη. Με τον τρόπο αυτόν, ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα νομολογιακά δεδομένα, σε συστηματική διάρθρωση και χρονολογική σειρά, βρίσκοντας απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της πράξης.
Η παράθεση των τριών (3) Αιτιολογικών Εκθέσεων ν. 4620/2019, 4637/2019 και 4855/2022 στην αρχή του έργου, το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, καθώς και η παράθεση σχετικών διατάξεων κάτω από κάθε άρθρο, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του νέου ΚΠΔ και την ερμηνευτική προσέγγιση των δυσχερειών που θα ανακύψουν στη δικαστηριακή πρακτική, και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου. Ο στόχος που πετυχαίνει το έργο είναι η πλήρης ενημέρωση και η δυνατότητα ευχερούς χρήσης του, μέσα από την εύληπτη δομή και την ξεκάθαρη διάρθρωση.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online