Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-149-4
Σελίδες
XV + 207
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, τόμ. 1, 2η έκδ., 2007


Η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/58 περί τηλεπικικοινωνιακών προσωπικών δεδομένων καθώς και οι τροποποιήσεις του νόμου 2472/1997 με τον πρόσφατο νόμο 3471/2006, τόσο ως προς την έννοια του «αρχείου» δεδομένων όσο και ως προς την εξώδικη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων αποτέλεσαν επαρκείς λόγους για την επανέκδοση του βιβλίου «Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων». Στην παρούσα έκδοση εντάχθηκε, επίσης, η κριτική ανάλυση της νεότερης νομολογίας των δικαστηρίων, ιδίως των ποινικών, και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν τη νομική θεωρία και πράξη.

Η δομή και τα κεφάλαια του έργου παρέμειναν ως είχαν, ενώ, όπου κρίθηκε αναγκαίο λόγω των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, παρουσιάζεται εκτενέστερη ανάλυση των οικείων ζητημάτων. Αξιοποιήθηκε, εξάλλου, και η, διαρκώς αυξανόμενη, νεότερη βιβλιογραφία στα θέματα που απασχολούν το αντικείμενο της μελέτης. Στόχος του βιβλίου παραμένει η πρόκληση ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ ερευνητών και νομικών της δικαστηριακής πρακτικής, ώστε να εμπεδωθεί περαιτέρω η εφαρμογή του νόμου 2472/1997 κατά τη δεύτερη δεκαετία της ισχύος του.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online