Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-713-7
Σελίδες
XLVI + 832
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017


O πρόσφατος νόμος 4335/2015 επέφερε τεκτονικών διαστάσεων αναταράξεις στην αναγκαστική εκτέλεση. Στον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, που είχε στη διάθεσή του ο νομοθέτης του ανωτέρω νόμου, επιχείρησε να επιταχύνει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε βάρος ενίοτε βασικών δικαιικών αρχών και προτεραιοτήτων άμυνας του οφειλέτη. Οι ουσιώδεις μεταβολές στη διαδικασία εκδικάσεως των δικών περί την εκτέλεση· ο επανακαθορισμός των σταδίων προσβολής των πράξεων εκτελέσεως και της αφετηρίας των προθεσμιών ασκήσεως των ανακοπών κατά της εκτελέσεως, όπως και ο περιορισμός των ενδίκων μέσων επί των εκδιδόμενων επί των ανακοπών αυτών δικαστικών αποφάσεων· η ριζική ανατροπή και μετασχηματισμός του συστήματος των αναστολών κατά της εκτελέσεως· η ανάπλαση των διατυπώσεων της κατασχέσεως· η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων· η μετακίνηση του χρόνου καταθέσεως των αναγγελιών· η κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως και της κηρύξεως του πλειστηριασμού από κήρυκα· οι δραστικές τροποποιήσεις στην προδικασία και στον χρόνο διεξαγωγής του πλειστηριασμού· η αναβάθμιση των ενσφράγιστων προσφορών στη διαδικασία του πλειστηριασμού· η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού· η εκ βάθρων αναθεώρηση του καθεστώτος των προνομίων και η αναδιοργάνωση του πίνακα κατατάξεως· η πρόβλεψη της δυνατότητας άμεσης εισπράξεως του πλειστηριάσματος και για τις αβέβαιες απαιτήσεις με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής σε πρώτη ζήτηση· η πληρέστερη προστασία και διασφάλιση των κατασχόντων και των υπερθεματιστών από τις υπάρχουσες μισθώσεις στα ακίνητα· η αναμόρφωση του θεσμού της κατατιθέμενης εγγυοδοσίας εκ μέρους των πλειοδοτών· και η θέσπιση της εμπορικής αξίας για την εκτίμηση των υπό πλειστηριασμό ακινήτων, αλλοίωσαν πλήρως την αρχιτεκτονική και τη γενικότερη εικόνα της αναγκαστικής εκτελέσεως, που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, ραγδαίες νομοθετικές εξελίξεις συνέβησαν και στο πεδίο της διασυνοριακής εκτελέσεως. Ο Καν. 1215/2012 δεν κατήργησε μόνον την ενδιάμεση εθνική διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας (exequatur), επέφερε και σημαντικές αλλαγές στο ενοποιημένο σύστημα των διευρωπαϊκών εκτελέσεων.
Η ανά χείρας δεύτερη έκδοση του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις ανωτέρω νομοθετικές μεταβολές, προσεγγίζει ερμηνευτικά το ισχύον δίκαιο και δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πράξη.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online