Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η ανακοίνωση της δίκης

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-536-7
Σελίδες
XVIII + 174
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης, 2022


Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και στην επισήμανση του τρόπου της λειτουργίας του θεσμού της ανακοίνωσης δίκης και των από την εφαρμογή αυτής απορρεουσών σημαντικών έννομων συνεπειών.
Η επιχειρούμενη ανάλυση και η επιδιωκόμενη ανάπτυξη του θεσμού αυτού ερείδεται στη θεωρία και στη νομολογία, που, καίτοι έχουν περιορισμένη έκταση, αποβλέπουν στην επιτυχή εναρμόνιση και στον συγκεντρωτικό συγκερασμό των γενικότερων δικαιικών εννοιών με τις κρατούσες πρακτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.
Η μονογραφία διαιρείται σε πέντε κεφάλαια. Αναφέρονται το πρώτο στην ιστορική αναδρομή, το δεύτερο στην εισαγωγική οριοθέτηση, το τρίτο στις διαδικαστικές προϋποθέσεις, το τέταρτο στην άσκηση ανακοίνωσης δίκης και το πέμπτο στα αποτελέσματα άσκησης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online