Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ.

Συγγραφείς
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-755-2
Σελίδες
XLIX + 1094
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 95.0

Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023


Το παρόν έργο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια ενός εγχειριδίου, αποτελεί ένα απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ. Ειδικότερα, αναλύεται εκτενώς ο οργανισμός δικαστηρίων, με έμφαση στην οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη θέση των δικαστικών λειτουργών, η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, τα υποκείμενα και το αντικείμενο της δίκης, οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, οι διαδικαστικές πράξεις, η άσκηση και εκδίκαση της αγωγής, η άμυνα του εναγομένου και η εξέλιξη της δίκης, η δικαστική απόφαση και το δεδικασμένο, η απόδειξη, οι διατάξεις για τις μικροδιαφορές, τα δικαστικά έξοδα και τη νομική βοήθεια.
Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με το νόμο 4938/2022, με τον οποίον επήλθαν πολλές τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών και Οργανισμού Δικαστηρίων. Επίσης, έχει προστεθεί στην αρχή του βιβλίου ειδική βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή) για το γνωστικό αντικείμενο του Οργανισμού Δικαστηρίων, ενώ και από πλευράς περιεχομένου έχει επαυξηθεί και επικαιροποιηθεί η ως άνω θεματική.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online