Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η διάρκεια της προσωρινής κράτησης και η διαδικασία ελέγχου της

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-357-3
Σελίδες
XV + 360
Έτος
2016
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Β. Αδάμπας, Η διάρκεια της προσωρινής κράτησης και η διαδικασία ελέγχου της, 2016


Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια συνολικής προσέγγισης του κανονιστικού περιγράμματος της διάρκειας της προσωρινής κράτησης και της διαδικασίας ελέγχου της. Ιδιαίτερα σημασία αποδίδεται (i) στην οριοθέτηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας, ενόψει κυρίως της σχετικής «σύγκρουσης» μεταξύ του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή εφετών∙ (ii) στο μηχανισμό προβολής των ακυροτήτων που προκύπτουν, ή στον τρόπο διατύπωσης «μομφής» ή «παραπόνου»∙ (iii) στη θεμελίωση της αρμοδιότητας του συμβουλίου εφετών για τον έλεγχο της διάρκειας της προσωρινής κράτησης με αξονικό σημείο, μεταξύ άλλων, και το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης∙ (iv) στο περιεχόμενο, τον τρόπο εκδήλωσης, υλοποίησης των αντιρρήσεων, καθώς και στη διασταύρωσή τους με τα ένδικα μέσα∙ και (v) σε σειρά ζητημάτων εκτέλεσης και εκτελεστότητας των βουλευμάτων ή των αποφάσεων, που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της διάρκειας της προσωρινής κράτησης.

Η παρουσίαση κάθε θεματικής συνοδεύεται από την παράθεση όλων των κατά περίπτωση θεωρητικών και νομολογιακών τοποθετήσεων από την εισαγωγή του ΚΠΔ μέχρι σήμερα. Εν συνεχεία, πάντοτε λαμβάνει χώρα συγκριτική τους αξιολόγηση και επισήμανση της λύσης που προκρίνεται ως πειστικότερη.

Με αυτά τα δεδομένα, η παρούσα μελέτη, επιχειρώντας να παράσχει συγκεκριμένες λύσεις σε όλα τα θεωρητικά και, κυρίως, πρακτικά ζητήματα που συνοδεύουν την επεξεργασθείσα ύλη, εμπλουτίζει τη θεωρία της ελληνικής ποινικής δίκης και καθοδηγεί τους λειτουργούς της (: δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους) στο δύσκολο έργο τους.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online