Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αυτοδύναμα ασφαλιστικά μέτρα

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-463-6
Σελίδες
ΧΧΙV + 295
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Β. Χατζηϊωάννου, Αυτοδύναμα ασφαλιστικά μέτρα, 2022


Η μονογραφία εξετάζει τα ζητήματα που αναφύονται από την άσκηση της χορηγούμενης στον δανειστή από την διάταξη του άρθ. 724 ΚΠολΔ δυνατότητας επιβολής στην περιουσία του οφειλέτη συντηρητικής κατάσχεσης ή/και προσημείωσης υποθήκης χωρίς απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αλλά απευθείας βάσει νόμιμου τίτλου (διαταγής πληρωμής, οριστικής απόφασης). Επίσης, παρακολουθεί τη δυναμική μετεξέλιξη της σχέσης μεταξύ δανειστή και οφειλέτη, σε σχέση αντιδικίας, εφόσον μετά την άσκηση της δυνατότητας αυτής ο οφειλέτης ζητήσει την προβλεπόμενη δικαστική προστασία.
Ο Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., ο οποίος προλογίζει το έργο, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Ο συγγραφέας πραγματεύεται με τρόπο συστηματικό όλα τα φλέγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της όλης ρύθμισης. Παρά το πλήθος και τη δυσχέρεια των ζητημάτων παραθέτει με συνέπεια και πληρότητα, χωρίς αποκλεισμούς, όλες τις μέχρι σήμερα διατυπωθείσες απόψεις, ακόμα και αυτές με τις οποίες δεν συντάσσεται ο ίδιος, ενώ πλεονέκτημα αποτελεί η σύνοψη των συμπερασμάτων στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο. Αναμφίβολα η μονογραφία προάγει τον επιστημονικό διάλογο εμπλουτίζοντας τη σχετική επιχειρηματολογία στο υπό εξέταση και μεγάλης πρακτικής σημασίας ζήτημα. Γι’ αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μου, ο υπότιτλος του έργου «συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 724 ΚΠολΔ» απηχεί απολύτως την πραγματικότητα. Η μονογραφία αυτή θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα του νομικού κόσμου στην εφαρμογή των αυτοδύναμων ασφαλιστικών μέτρων, ενός θεσμού αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία των συναλλαγών».

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online