Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εμπορικές Εταιρίες, 9η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
9η έκδ.
ISBN
978-960-648-014-0
Σελίδες
XLII + 648
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Ν. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, 9η έκδ., 2019


Με την ψήφιση των ν. 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών και του ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού εταιρικού δικαίου, με μόνη εξαίρεση το δίκαιο της ΕΠΕ, το οποίο φαίνεται ότι αφέθηκε στην τύχη του, καθόσον οι πρόσφατες μικρές τροποποιήσεις με τον ν. 4541/2018 πόρρω απέχουν από το να συνιστούν ουσιαστική αναμόρφωσή του. Στην παρούσα έκδοση έγινε προσπάθεια συμπτυγμένης ερμηνείας των νέων ρυθμίσεων, ιδίως εκείνων που έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Αντίθετα, δεν δόθηκε έμφαση σε διατάξεις τεχνικού περιεχομένου, αφενός διότι, ως επί το πλείστον, δεν παρουσιάζουν ερμηνευτικά ζητήματα, αφετέρου διότι θα βάρυναν υπερβολικά το κείμενο και θα αλλοίωναν τον χαρακτήρα του ως εγχειριδίου. Δεν έτυχε, επίσης, λεπτομερούς επεξεργασίας ο ν. 4601/2019, καθόσον αποτελεί ένα ειδικό μέρος του εταιρικού δικαίου. Από τις νομολογιακές και βιβλιογραφικές αναφορές της προηγούμενης έκδοσης παρέμειναν εκείνες, οι οποίες έχουν σημασία και για το νέο δίκαιο. Νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία ελήφθησαν υπόψη μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2019. Η καθυστέρηση εκτύπωσης του συγγράμματος, το οποίο ήταν έτοιμο ήδη από το τέλος Μαΐου, οφείλεται στην αναμενόμενη αναμόρφωση της νομοθεσίας για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία όμως, όπως φαίνεται, θα έχει ολοκληρωθεί μετά τον Οκτώβριο και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη.
Ελπίζω και η παρούσα έκδοση να τύχει, τόσο από τον νομικό κόσμο όσο και τους σπουδαστές του δικαίου, της ίδιας θερμής υποδοχής των προηγούμενων, καθώς και να συμβάλει στην σωστή ερμηνεία των νέων νομοθετικών κειμένων.
Τέλος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στις «Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)», καθώς και στον κ. Παναγιώτη Σάκκουλα προσωπικά και το εκλεκτό του επιτελείο για την άρτια και καλαίσθητη έκδοση.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online