Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
7
ISBN
978-960-648-708-8
Σελίδες
XVI + 172
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 20.0

Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023


Η παρούσα μονογραφία ασχολείται με το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας των διαφορών που προκύπτουν από τις συναλλαγές των εταιριών, είτε ενδοεταιρικών διαφορών είτε διαφορών των εταιριών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και προσεγγίζει το θέμα υπό τα σύγχρονα νομολογιακά δεδομένα, με σαφή και αναλυτική αναφορά στη συνολική εξέλιξη των κρισιμότερων ζητημάτων.
Ειδικότερα, το έργο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο εστιάζει στην κατανόηση και την ανάλυση βασικών εννοιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι δικαιοδοτικές βάσεις του Κανονισμού 1215/2012 για τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις και ειδικότερα τα άρθρα 7 περ. 2 και 5, το άρθρο 8 και το άρθρο 25 του Κανονισμού. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε ζητήματα της πράξης, όπως ο έλεγχος της δικαιοδοσίας, οι πράξεις των διαδίκων και οι πράξεις του δικαστηρίου, όπου και περιλαμβάνεται αναλυτική και πλούσια καταγραφή της νομολογίας του ΔΕΕ, την οποία η συγγραφέας αξιοποιεί συστηματικά προς εξαγωγή γενικών, αλλά και επιμέρους ειδικών συμπερασμάτων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online