Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-668-0
Σελίδες
XLII + 286
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Δ. Παπαπετρόπουλος, Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2η έκδ., 2017


Το παρόν αποτελεί πλήρη αναλυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3028/2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην παρούσα δεύτερη έκδοση ο Συγγραφέας, ο οποίος έχει υπερτριακονταετή ενασχόληση με τα θέματα που ρυθμίζονται από τον νόμο αυτόν, έχει λάβει υπόψη όλη την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ παραθέτει όπου είναι αναγκαίο και τα κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντα συναφή νομοθετήματα.
Παρέχει έτσι στον αναγνώστη όλα τα εργαλεία για την εφαρμογή του Ν. 3028/2002, που αποτελεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα για την αποτελεσματική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία έχει ως περιεχόμενο τη διατήρηση στο διηνεκές των μνημείων και λοιπών στοιχείων που προέρχονται από την ανθρώπινη στο παρελθόν δραστηριότητα και συνθέτουν την ιστορική, καλλιτεχνική, τεχνολογική και γενικώς την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και τη δυνατότητα επιβολής γενικών περιορισμών και απαγορεύσεων, ή ειδικών μέτρων για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης, αλλοίωσης, ή υποβάθμισης των μνημείων και του χώρου που τα περιβάλλει.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online